Poziv za podnošenje prijave šteta od prirodne nepogode – mraz

Pozivaju se svi oštećenici s područja Grada Lipika da podnesu prijave ukoliko imaju štete od prirodne nepogode – mraz, a koja je proglašena za cijelo područje Požeško-slavonske županije Odlukom župana od 07. travnja 2020. godine.

Prijave šteta na području Grada Lipika se podnose Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Lipika prema rasporedu:

-za područje naselja Antunovac, Marino Selo, Poljana i Ribnjaci u društvenom domu Antunovac dana 09.04.2020. (četvrtak) u periodu od 08:00 do 11:00 sati

– za područje naselja Brekinska, Brezine, Bujavica, Gaj i Strižičevac u društvenom domu Gaj dana 10.04.2020. (petak) u periodu od 08:00 do 11:00 sati

– za područje naselja Dobrovac, Jagma, Klisa, Korita i Kukunjevac u vatrogasnom domu Dobrovac dana 14.04.2020. (utorak) u periodu od 08:00 do 11:00 sati

– za područje naselja Bjelanovac, Bukovčani, Donji Čaglić, Gornji Čaglić, Kovačevac, Livađani i Subocka u društvenom domu Donji Čaglić dana 15.04.2020. (srijeda) u periodu od 08:00 do 11:00 sati

– za područje naselja Japaga, Skenderovci i Šeovica u društvenom domu Japaga dana 16.04.2020. (četvrtak) u periodu od 08:00 do 11:00 sati

– za područje naselja Filipovac i Lipik u zgradi gradske uprave Grada Lipika dana 17.04.2020. (petak) u periodu od 08:00 do 11:00 sati

Prijave štete se mogu dostaviti i na adresu e-pošte: poljoprivreda@lipik.hr :
Obrazac PN za prijavu štete od prirodne nepogode oštećenici mogu preuzeti na internet stranici Grada Lipika http://lipik.hr/cmsgalerije/aktualnolight_dokument1015slika.xlsx .

Prijava štete sadrži:
– obvezno
– popunjen obrazac PN
– dokaz o pravu korištenja zemljišta (preslika posjedovnog ili vlasničkog lista ili ugovora o zakupu)
– IBAN broj žiro ili tekućeg računa
– po mogućnosti
– fotografije oštećenja

Za više informacija možete kontaktirati:
Tatjana Papaik mob.: 099 273 1242 i Zvonko Novokmet mob.: 098 182 3514

Dokumenti: Odluka o proglašenju prirodne nepogode - mraz (07) Poziv Obrazac PN (PDF) Obrazac PN (Excel)