Predradnje seizmičkog mjerenja na području Grada Lipika

Na širem području Grada Lipika od 23. listopada započet će radovi snimanja seizmičkog mjerenja u sklopu projekta istraživanja ugljikovodika na istražnom prostoru Sava-07 koje uključuje dijelove Sisačko-moslavačke županije te manje dijelove naše Požeško-slavonske i susjedne nam Bjelovarsko-bilogorske županije. Naime, temeljem Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za istražni prostor SA-07 (2032 km²) između Vlade Republike Hrvatske i Vermilion Zagreb Exploration d.o.o., izvodit će se trodimenzionalno (3D) seizmičko mjerenje na navedenom području. Nadzorno tijelo od strane Vlade Republike Hrvatske je Agencija za Ugljikovodike.

Mjerenje se izvodi metodom refleksivne seizmike koja se sastoji od emitiranja kratkotrajnih impulsa u podzemlje i registracije elastičnih valova nastalih pod njihovim utjecajem. Kao izvor seizmičkog vala uglavnom će se koristiti površinski izvor tzv. vibrator budući da na području mjerenja prevladavaju poljoprivredne površine. U područjima neprohodnim za vibratore i prekrivenim šumom kao izvor seizmičkog vala koristit će se eksploziv smješten u posebno načinjenoj bušotini (dubine od 3 do 9 metara).

Snimanje na širem području grada trajat će četiri tjedna, ovisno o vremenskim prilikama, a na terenu će biti prisutno oko 150 stručnjaka iz Poljske i Hrvatske. Investitor će vlasnicima zemljišta nadoknaditi svu eventualnu štetu nastalu zbog prolaska radnih vozila, odnosno izgubljenu dobit na poljoprivrednoj kulturi. Odštetni zahtjevi mogu se preuzeti u općinskim prostorijama.

Svi prikupljeni podaci su vlasništvo Republike Hrvatske i prema Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika dostupni su svim akademskim, znanstvenim i obrazovnim te državnim institucijama.

U svakom trenutku na terenu su dostupni predstavnici investitora (Mislav JAIĆ – 091 9519 506, Siniša HOFER – 0911144 225), a za sve dodatne informacije na raspolaganju Vam stoji Agencija za ugljikovodike.

Područje na kojem će se provoditi snimanje obuhvaća dijelove gradova Kutina, Popovača, Novska, Garešnica, Lipik te Općine Lipovljani. Planirani obuhvat 3D mjerenja iznosi približno 367 km².

Razmak između linija s točkama snimanja je 270 metara (orijentacija zapad – istok), a između linija s prijemnicima koji su bežično povezani je 240 metara (orijentacija sjever – jug).

Mjerenja ovog tipa provode se u Republici Hrvatskoj od 2016 godine te su potpuno sigurna za ljude i okoliš.