We care

Interreg

Projekt: WE CARE- Ageing with Dignity and Respect
              „Brinemo za starenje s dostojanstvom i poštovanjem“

Kodni broj projekta: 2017HR-BA-ME187
Nositelj: Caritas biskupije Banja Luka (BiH)
Partneri: Grad Lipik (RH)
Grad Garešnica (RH)
Caritas Barske nadbiskupije  (Crna Gora)
Ukupna vrijednost projekta: 690.623,50 €
Bespovratna sredstva EU: 587.029,96 €
Trajanje projekta: 30 mjeseci – od 01.06.2017. do 30.11.2019.

Opći cilj projekta: Povećati kvalitetu i dostupnost zdravstvenih usluga socijalne skrbi za starije osobe u prekograničnom području Hrvatske (Grada Lipika i Garešnice), Bosne i Hercegovine i Crne Gore.  Projekt integrira društveni, gospodarski i teritorijalni razvoj u zajedničkom djelovanju na ostvarivanju ključnih potreba ranjivih starijih osoba kroz inkluziju, deinstitucionalizaciju skrbi i jačanju prekogranične suradnje.

Aktivnosti: obnoviti 4 Dnevna Centra za starije osobe (u Lipiku, Garešnici, Banja Luci i Baru), koja će biti opremljena namještajem i informatičkom opremom. Održavanje kreativnih, sportsko-rekreacijskih radionica, radionice za kulturu i umjetnost, stručne radionice u Dnevnom centru s ciljem mobiliziranja fizičkih i intelektualnih sposobnosti starijih osoba. U Dnevnom centru je omogućeno druženje korisnika, gledanja TV-a, čitanje novina itd. Projektom će se povećati djelatnost kućne njege i pomoći starijim osobama na našem području.

Svrha projekta: Ključna točka prekogranične suradnje je uspostava odnosa i socijalnih mreža među starijim osobama, pružateljima skrbi, volonterima i lokalnim zajednicama diljem područja kako bi se odgovorilo na izazove koje donosi treća životna dob.

Očekivani rezultati:

  • Povećati fizičke i intelektualne kapacitete starijih osoba kroz četiri Dnevna centra za starije osobe, u prostoru koji je prilagođen i dostupan starijim osobama.
  • Povećati kvalitetu života starijih osoba u ruralnim područjima s ciljem da kvalitetna skrb bude svima dostupna
  • Jačati kapacitete osoblja koje radi sa starijima te promovirati cjeloživotno učenje osoblja i korištenje novih tehnologija
  • Povećati učinkovitost i inovacije u zdravstvu i socijalnoj skrbi za starije u kojoj će asistivna tehnologija potaknuti jačanje neovisnosti starijih osoba

Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije.

Više informacija na: www.wecare-project.co/o-projektu

Skip to content