Ubrzo započinje rekonstrukcija prometnice i oborinske odvodnje CESTA N0102 u Antunovcu

U utorak 3. srpnja 2018. godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije prometnice i oborinske odvodnje nerazvrstane ceste N0102 u Antunovcu. Ugovor je u ime Grada Lipika potpisao gradonačelnik Vinko Kasana, a u ime izvođača radova, odnosno tvrtke Poduzeće za ceste d.o.o. iz Bjelovara, direktorica Marijana Radičević. Radovi bi trebali ubrzo započeti, a njihova sveukupna vrijednost iznosi 4.291.551,96 kuna s PDV-om. 

Glavna aktivnost ovog projekta je rekonstrukcija prometnica koje se sastoje od asfaltiranja kolničke konstrukcije i uređenja jaraka oborinske odvodnje, a izvođač će krenuti s izvođenjem radova na izgradnji nerazvrstane ceste koja se sastoji od: Školske ulice duljine 674,54 metara i širine kolnika 4 metra; Male ulice duljine 824,62 metara i širine kolnika 4 metra te Gajske ulice duljine 583,19 metara i širine kolnika 5 metara.

Projektom će se poboljšati prometna povezanost gospodarskih objekata, a isto tako, znatno će se poboljšati kvaliteta života u Antunovcu, kako građanima, tako i poduzetnicima te obiteljima koje se bave poljoprivredom.