Usvojen proračun Grada Lipika za 2020. godinu u iznosu od 52.184.640,00 kuna

Aktualni sat 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Lipika, koje se održala 26. studenoga, trajao je koju minutu manje od pola sata, a u tom vremenskom periodu četvero gradskih vijećnika postavljali su pitanja gradonačelniku Lipika Vinku Kasani i njegovim suradnicima.

Tako se prva s pitanjem javila SDP-ova vijećnica Mihaela Žili koja je postavila pitanje gradonačelniku postoji li mogućnost postavljanja rampe za invalide kod lipičke župne crkve sv. Franje Asiškog s obzirom na to da u Toplice Lipik dolazi velik broj vjernika, a ovo im predstavlja prepreku u obavljanju vjerskih obreda u samoj župnoj crkvi. Odgovoreno joj je da postoji inicijativa za rješavanje tog problema potaknuta od samog lipičkog svećenika te će se Grad rado uključiti ako bude bila potrebna određena pomoć. Vijećnicu je zanimalo i to hoće li biti nekih novih zapošljavanja u Poduzetničkom inkubatoru Lipik, odnosno Poduzetničkom inkubatoru Donji Čaglić. Rečeno joj je da su natječaji otvoreni i dalje. Za onaj inkubator koji se nalazi u Donjem Čagliću ima zainteresiranih, ali još ništa konkretno nije realizirano, dok su u Poduzetničkom inkubatoru u Lipiku od pet poduzetničkih hala četiri već popunjene te se uskoro očekuju zapošljavanja, a slobodna je i hala s uredima u kojoj će biti smještene potporne institucije, kao što su LIRA i PANORA, ali i tvrtke kojima će biti potrebni uredi.

Darko Derenj (Nezavisna lista Jasne Molnar-Kukić) postavio je pitanja direktoru gradskog komunalnog poduzeća Lipkom u vezi uređenja groblja u Subockoj te završetka radova na uređenju pravoslavnog groblja u Čagliću. Marijan Strganac je odgovorio kako je groblje u Subockoj minski sumnjivo pa će se tijekom zime razjasniti situaciju s Hrvatskim centrom za razminiranje u vezi toga. Što se tiče pravoslavnog groblja u Čagliću još uvijek se utvrđuju vlasnici/korisnici grobova, dok će krčenje ići na proljeće, kao i postavljanje ograde nakon rješavanja imovinskih odnosa.

Osvjetljenje Mosta hrvatskih branitelja u Jadranskoj ulici u Lipiku prijedlog je Milana Vlajkovića (HDZ) koji je naišao na odobrenje te je rečeno kako će se pokušati pronaći tehničko rješenje za njegovo ostvarenje. Vijećnika Vlajkovića je zanimalo i što je s teniskim terenom koji se nalazi u sklopu lipičkog perivoja, a gradonačelnik je kazao kako je uređenje tog igrališta inkorporirano u kapitalni projekt Terme Lipik (Vila Zinke – interpretacijski centar, Narodne kupke i perivoj) koji je dio Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema i čiji se početak realizacije očekuje na proljeće

Vijećnika Vinka Strganca (HSS) zanimalo je u kojoj se fazi nalaze aktualne investicije te kako stvari stoje u vezi gradskog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

U vezi hotela, Kursalona i Wandelbahna, koji se nalaze u privatnom vlasništvu, rečeno je kako, unatoč razgovorima s vlasnikom, nažalost još nema pomaka. Što se tiče izgradnje nove ergele, projekta koji je jedinstven u Hrvatskoj, nakon razgovora s resornom ministricom, preraspodjelom će se osigurati sredstva za početak gradnje, istaknuo je gradonačelnik, dodavši kako na proljeće očekuje raspisivanje natječaja za početak izvođenja radova. Gradonačelnik se nadovezao na ovaj projekt dodavši kako se razmišlja i o izgradnji spomenika “Ranjeni konj” koji bi govorio o jedinstvenoj povezanosti Lipika i lipicanaca, odnosno svega onoga što su prošli za vrijeme Domovinskog rata i izgnanstva. Gradonačelnik je spomenuo i Toplice Lipik koje se uz zdravstvenu djelatnost sve više okreću tržištu pa je tako istaknuto kako je gotov izvedbeni projekt za nadogradnju tamošnjeg restorana koji bi trebao biti ostakljen te primati sedamdesetak osoba.

Što se tiče programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, on se nalazi na kontroli u Ministarstvu poljoprivrede, odgovorila je gospođa Gordana Horvat, voditeljica Odsjeka za financije Grada Lipika.

Nakon aktualnog sata, vijećnici su prešli na dnevni red sjednice.

Nakon aktualnog sata vijećnici su prešli na dnevni red 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Lipika, a prva točka se odnosila na Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Lipika kojom su utvrđeni načini prikupljanja navedenog otpada te povezane usluge. Sjednici je nazočio Josip Bišćanin, direktor Komunalca te su vijećnici ovu odluku  jednoglasno usvojili bez rasprave. Isto tako, sjednici su prisustvovale i Jasna Molnar Kukić, ravnateljica knjižnice i Tatjana Benković, ravnateljica vrtića, a vijećnici su također jednoglasno i bez neke rasprave usvojili Godišnji plan i program rada Gradske knjižnice i čitaonice Lipik za 2020. godinu s prijedlogom financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Lipik za 2020. godinu i projekcijom plana za 2021. i 2022. godinu te Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Kockica Lipik za 2020. godinu i projekcijom plana za 2021. i 2022. godinu s obrazloženjem. Jedino je Igor Papić (SDP) postavio pitanje tehničke naravi o radovima na izgradnji dječjeg vrtića u Poljani. Ravnateljica Benković je kazala da su radovi započeli,te da će , naravno, ovisiti o vremenskim uvjetima.

Ubrzo se prešlo na Prijedloge Odluka uz Rebalans Proračuna za 2019. godinu, odnosno na Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Lipika u 2019. godini pa je tako Vinko Strganac (HSS) upitao o iznosima koje dobivaju udruge, kazavši da se iznosi određeni za pojedine udruge ne isplaćuju u cijelosti. Odgovoreno mu je da su iznosi za prošlu godinu isplaćeni. Isto tako, naglašeno je to da se čeka dvanaesti mjesec da se vidi jesu li udruge aktivne, odnosno da li su izvršene sve one predviđene djelatnosti kako bi im iznosi za to bili uplaćeni, ali nažalost postoje neke udruge koje se ni ne jave. Rečeno je i da se razmišlja o uvođenju svojevrsne kontrole tih aktivnosti.

Kod Izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu Mihaela Žili (SDP) je upitala zašto nije asfaltirana cesta u Kovačevcu, a odgovoreno joj kako još nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi pa je to razlog zbog kojeg to još nije učinjeno. Vinko Stgranac (HSS) je upitao direktora poduzeća Lipkom Marijana Strganca o uređenju Ulice Ivana Strganca u Gaju, na što se nadovezao gradonačelnik kazavši kako će ta ulica u cjelosti biti uređena do kraja mandata.

Kad se došlo do točke koja se odnosila na Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu vijećnica Žili je upitala zašto tijekom čitave godine nije nasipana cesta niti su kopani jarci u nastavku Ulice civilnih žrtava Domovinskog rata, a pitala je i zbog čega je u Jadranskoj ulici te na djelu Ulice Roberta Žilija bilo problema s javnom rasvjetom, koja je gorila po danu, dok navečer nije. Direktor Lipkoma je odgovorio da je gornji dio navedene ceste nasipavan u proljeće, a što se tiče javne rasvjete istaknuto je da postoji vanjski izvođač koji se za to brine, ali postoje problemi s uređajima koji su zastarjeli te je potrebna obnova. Vinko Strganac se osvrnuo na stavku održavanja poljskih puteva i mogućnost manipulativnih radnji, a tom je prilikom istaknuto da se sredstva namjenski troše i da su poljski putevi u dobrom stanju te da se u tom smjeru išlo i s nabavom gradskog bagera/rovokopača kako bi se kontinuirano uređivali poljski putevi i jarci/kanali.

Naravno, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika prošao je bez ikakve rasprave, dok je Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Lipika za 2019. godinu usvojen s jedanaest glasova za, dva protiv i jednim suzdržanim.

Naime, plan proračuna za 2019. bio je 59.075.061,00 kuna, umanjen za iznos od 14.560.577,00 kn ili 24,5% je iznos novog ili rebalansiranog proračuna za 2019. godinu. Konačni iznos proračuna za 2019. godinu iznosi 44.514.484,00 kn. Smanjenja se odnose na projekte koji nisu prošli na natječajima, kao i na projekte koji su prihvaćeni, ali njihova provedba polazi od sljedeće godine kao npr. izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni 2, zatim projekt “Terme Lipik” i novi projekt DIHs koji također kreće u sljedećoj godini.

O realizaciji, odnosno izvršenju proračuna imat ćemo podatke kad bude godišnji izvještaj, za sada su samo planirani prihodi i rashodi.

Usvojen proračun Grada Lipika za 2020. godinu

Proračun Grada Lipika za 2020. godinu iznosit će 52.184.640,00 kuna. Tako je usvojen i niz Prijedloga Odluka uz Proračun Grada Lipika za 2020. godinu. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu predviđena je rekonstrukcija ili ulaganje u objekte komunalne infrastrukture. U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu predviđeno je održavanje nerazvrstanih cesta i ulica u naseljima, čišćenje i održavanje javnih površina, odvodnja atmosferskih voda, održavanje groblja i mrtvačnica i održavanje javne rasvjete. Usvojena je i Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika. Što se tiče Programa javnih potreba Grada Lipika u 2020. godini njime su utvrđene sve one aktivnosti društvenih djelatnosti Grada Lipika za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika na području kulture, tehničke kulture, sporta, društvene brige o djeci, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zaštite zdravlja, religije, građanskih udruga, javnog reda i sigurnosti.

Također je usvojen i Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenim poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika za 2020. godinu  kojim se raspoređuju sredstva, sukladno namjeni definiranoj Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, kao i Program građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu te Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova za 2020. godinu.

U novoj 2020. se počinje s novim velikim investicijama od  kojih ističemo projekt „Terme Lipik“, zatim projekt „Ulaganje u dovršetak izgradnje osnovne zajedničke infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Lipik 2“ te prekogranični projekt naziva „Development through DIHs – Development trough Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor“. Novi proračun Grada Lipika vijećnici su podržali s jedanaest glasova za i tri protiv, dok je za Odluku o izvršavanju proračuna za 2020. godinu bilo njih jedanaest te tri suzdržana.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Erste&Steiermaerkische Banka d.d Rijeka (2.000.000,00) za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji

Na sjednici je usvojen i Prijedlog izmjene i dopune Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lipika gdje je istaknut jedan bitan novi preduvjet korištenja ove mjere, a to je da podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji nisu bili/nisu vlasnici/suvlasnici drugog stambenog objekta primjerenog stanovanju te obitelji na području Republike Hrvatske. Naime, zna se dogoditi da netko naslijedi neku neprimjerenu nekretninu pa bi odmah automatizmom bio izostavljen iz ove pomoći, a ovom dopunom je ta nepravda ispravljena.

Izbori za članove mjesnih odbora u veljači 2020. godine

Vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Lipika te Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Lipika u 2020. godini pa će se tako ovi izbori održati 2. veljače 2020. godine.

Bilo je pitanja zašto se ovi izbori neće održati paralelno s predstojećim predsjedničkim izborima radi tobožnje uštede, ali rečeno je da se ne bi ništa uštedjelo jer bi i u tom slučaju morala u prostoriji biti dva biračka odbora, kako za predsjedničke, tako i za izbore članova mjesnih odbora.

Aleja za pokop branitelja

Usvojena je i Odluka  o utvrđivanju aleje za pokop hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na Gradskom groblju u Lipiku/Filipovcu koja će se formirati na prostoru od 200 četvornih metara što bi trebalo biti dovoljno za 50 jednostrukih grobnih mjesta.

Pred sam kraj sjednice vijećnici su usvojili i  Analizu stanja sustava civilne zaštite, Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2020. – 2022. te Prijedlog Odluke o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Lipik.

Raznovrsne teme pod točkom “Različito”

Pod točkom razno, vijećnik Igor Papić (SDP) je upitao za nogostup koji se pruža od Dobrovca prema Lipiku s one strane do tvornice Studenac, odnosno zanimalo ga je postoji li mogućnost nekakvog privremenog tehničkog rješenja za cestovni prijelaz prema ergeli. Svi su se s njim složili te je rečeno da će se poslati upit Hrvatskim cestama s obzirom na to da se radi o državnoj cesti.

Vijećnica Mihaela Žili (SDP) je upitala hoće li se asfaltirati parkiralište kod sportske dvorane, odnosno Osnovne škole Lipik, a gradonačelnik je odgovorio kako je parkiralište u funkciji s čime je upoznata i uprava škole, ustvrdivši da će to parkiralište također vremenom doći na red kao i sve do sada.

Vinko Strganac (HSS) je predložio da Grad Lipik pošalje upit tvrtki NTC Gaj d.o.o. za nekakvu sumnjivu tekućinu koja se izlijeva u tamošnji kanal. S njim su se složili i još neki vijećnici koji dolaze s tog područja pa je dogovoreno da će jedan takav upit biti poslan. Vijećnika Strganca je zanimalo i u kojoj se fazi nalaze radovi na Europskom pravcu E661 koji će voditi od Balatonkeresztúra u Mađarskoj preko Virovitice, Pakraca, Lipika, Okučana, Stare Gradiške i Banja Luke prema Zenici. Rečeno je da je naša dionica od Daruvara do Lipika otišla najdalje te da će nam ona služiti kao svojevrsna zaobilaznica preko koje će ići teretni prijevoz. Zanimala je vijećnika i brza spojna cesta koja bi povezivala gradove Lipik i Pakrac, ali i Daruvar s bržim pristupom prema autocesti A3 u smjeru Zagreba. Gradonačelnik je odgovorio da se radi dokumentacija i 2020. godine bi se trebalo krenuti u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u vezi zemljišta.