Integrirani program obnove kulturne baštine Lipika

Projekt: „Integrirani program obnove kulturne baštine Lipika“
Kodni broj projekta: KK.06.1.1.01.0025
Nositelj: Grad Lipik
Partneri na projektu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik, Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 2.958.887,50 kn
Bespovratna sredstva osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj: 2.358.310,00 kn
Trajanje projekta: 27. svibnja 2014.g. do 27. prosinca 2018., ukupno 56 mjeseci
Kontakt osoba: Veronika Prhal, voditeljica projekta
Grad Lipik, Marije Terezije 27, veronika.prhal@lipik.hr, www.lipik.hr

Kratak opis projekta: Integriranim programom obnove kulturne baštine grada Lipika stvorit će se novi turistički proizvodi koji će biti integrirani u cjelokupnu turističku ponudu destinacije Lipika. Nedjeljivost povijesnih objekata i perivoja potvrđuje postojanje svijesti o valorizaciji kulturne baštine kao cjeline. Budući je kulturna baština ovog kraja prepoznata kao pokretač razvoja prostora u povijesnom ozračju, cilj je kvalitetno prezentirati integriranu turističku ponudu pomoću profesionalne promocije kulturnih turističkih proizvoda i suvremene interpretacije istih.  U sklopu predloženog projekta planira se izrada neophodne projektne dokumentacije za obnovu Vile Zinke, obnovu Vile Savić kao pojedinačnog zaštićenog kulturnog dobra te plan uređenja Perivoja u Lipiku.

Opći cilj predloženog projekta je poticanje društveno-gospodarskog razvoja grada Lipika kroz obnovu kulturne i povijesne baštine. Obnovom kulturne i povijesne baštine, osmišljenom i sadržajnom kulturno turističkom ponudom stvoriti će se imidž destinacije Lipika te će se podići razina kvalitete prezentacije i interpretacije kulturnih resursa i posjetiteljima omogućiti da s lakoćom dođu do informacija o kulturnoj i turističkoj ponudi destinacije.

Specifični cilj projekta je kroz provedbu Integriranog razvojnog projekta izraditi projektnu dokumentaciju kao neophodan preduvjet za stvaranje pozitivnog okruženja koje će poticati daljnji razvoj kulturnih turističkih sadržaja destinacije Lipik. Kroz provedbu predloženog projekta podići će se standard interpretacije, opremljenosti i kvalitete kulturnih turističkih sadržaja Lipika, unaprijediti sustav promocije i distribucije kulturnih turističkih sadržaja na domaćem tržištu te podići svijest lokalnog stanovništva o očuvanju i valorizaciji kulturnih dobara.

Ciljne skupine projekta:
– Domaći turisti
– Strani turisti
– Korisnici i posjetitelji Toplica Lipik (osobe treće životne dobi, rekonvalescenti)
– Učenici i studenti
– Individualni rekreativci i profesionalci – biciklisti, jahači, planinari, trkači

Očekivani rezultati:
– 
Izrađena studija izvodljivosti i analiza koristi i troškova Integriranog programa
– Izrađena konzervatorska studija rekonstrukcije Ulice Vila i Vile Savić
– Projektna dokumentacija obnove Vile Savić ( idejno rješenje, glavni projekt, izvedbeni projekt, interpretacijski plan i projekt interijera)
– Projektna dokumentacija obnove Vile Zinke (Idejno rješenje, glavni projekt, izvedbeni projekt, Preliminarna studija muzeološkog programa Vila dobre vode, Definirana muzeološka koncepcija Vila dobre vode)
– Projektna dokumentacija revitalizacije Lječilišnog perivoja u vlasništvu Grada Lipika i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik ( idejno rješenje, glavni projekt u vlasništvu SBMR, dendrološki plan, idejno rješenje, glavni projekt u vlasništvu GL)

Plakat
Letak
Brošura

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr
„Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Lipika.“
Skip to content