1999. godina

Godišnju nagradu Grada Lipika dobili su:
 • Hrvatske vode Zagreb – za pomoć u obnovi i izgradnji objekata komunalne infrastrukture na području Grada Lipika;
 • Hrvatska elektroprivreda, DP Elektra Križ, pogon Lipik – za stalnu i kvalitetnu suradnju s Gradom Lipikom, te postignute rezultate u poslijeratnoj obnovi na području Grada Lipika;
 • Stragatrans d.o.o. Filipovac – zbog višegodišnjih uspješnih rezultata u razvoju malog poduzetništva;
 • Gamauf d.o.o. Poljana – za postignute rezultate na području malog poduzetništva, a posebno u području kontinuiranog povećanja broja zaposlenih;
 • Stjepan Šturlan, generalni direktor Hrvatskih voda Zagreb – za osobni angažman i doprinos u obnovi komunalne infrastrukture na području Grada Lipika;
 • HNK Lipik Lipik – za višegodišnji doprinos razvoju sporta na području Grada Lipika, te izuzetnih rezultata u radu s mlađim kategorijama;
 • HNK Jovača Marino Selo – zbog kontinuiranog rada sa mlađim kategorijama, koji je rezultirao plasmanom u viši rang natjecanja;
 • ŽRK Lipik Lipik – za kontinuiran rad i postignute rezultate u okupljanju i radu većeg broja ženske mladeži na području Grada Lipika;
 • DVD Dobrovac – zbog dugogodišnjeg rada i doprinosa razvoju dobrovoljnog vatrogastva na području Grada Lipika;
 • Gradski pjevački zbor Lipik – za izniman doprinos u obnavljanju glazbenog života na području Grada Lipika.

Zahvalnicu Grada Lipika dobili su:

 • Ivan Milat, akademski slikar – zbog iznimnog umjetničkog opusa o Lipiku, te mnogobrojnih donacija Gradu Lipiku i njegovim institucijama;
 • KUD Zeleni Gaj iz Gaja – za postignute rezultate u očuvanju autohtone nošnje i tradicije našeg kraja.
Skip to content