Komunalac d.o.o. Pakrac

Komunalne djelatnosti su djelatnosti u kojima se ostvaruje javni interes, te osigurava zadovoljavanje vitalnih uvjeta života i rada građana, te djelovanje gospodarskih i ostalih subjekata. Iste predstavljaju nezamjenjiv uvjet života i rada, te se sukladno navedenom komunalno gospodarstvo zasniva na slijedećim osnovnim načelima:

  • komunalne djelatnosti se obavljaju kao javna služba,
  • osiguravaju trajno i kontinuirano obavljanje komunalnih djelatnosti,
  • osiguravaju održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,
  • osiguravaju obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja.

 

KOMUNALAC d.o.o.

Ulica križnog puta 18, 34550 PAKRAC

34550 PAKRAC

MBS: 3047881

Telefon: +385 (034) 411-225

Fax: +385 (034) 411-337

e-mail: komunalac-pakrac@komunalac-pakrac.hr

Skip to content