Vode Lipik d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Predmet poslovanja:

  • Obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe
  • Obavljanje djelatnosti javne odvodnje
  • Djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
  • Izvođenje priključaka
  • Proizvodnja energije za vlastite potrebe

Sjedište: Aleja kestenova 35, 34550 PAKRAC

 

MBS: 030145059
OIB: 22292251967
Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 4205294
IBAN: HR11-23400091-1106-53426

Telefon: +385 (0)34 411-225
Fax: +385 (0)34 411-339

e-mail: vode-lipik@vode-lipik.hr
web adresa: www.vode-lipik.hr

 

Skip to content