Lokalna akcijska grupa ZELENI TROKUT

Profil udruge LAG ZELENI TROKUT

Aktivnosti udruge: Izrada lokalne razvojne strategije i integriranog programa razvoja za LAG područje; uspostavljanje sustava i razvoj mreže partnera u LAG području; briga o napredovanju i edukaciji stručnih timova unutar LAG područja; briga o stvaranju stručnih, operativnih, materijalnih i fizičkih preduvjeta za višedioničko planiranje i provedbu razvojnih projekata u LAG području; promicanje koncepta održivog razvoja boljom primjenom ruralnih i regionalnih politika EU pristupom „odozdo prema gore“; određivanje prioriteta za razvoj poljoprivrede, turizma i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru; savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi projektne dokumentacije subjekata koji djeluju u okviru LAG-a; praćenje zakonske regulative i objave javnih natječaja vezanih uz razvojne mogućnosti i informiranje subjekata koji djeluju u okviru LAG-a o postojećim mogućnostima; suradnja s obrazovnim institucijama i nadležnim tijelima radi stručnog obrazovanja svojih članova; promicanje saznanja o ruralnom razvoju i važnosti višedioničkog kreiranja javne politike ruralnog razvoja među stanovništvom putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja građana i ostalih zainteresiranih subjekata u LAG; razmatranje zakonskih prijedloga koji se odnose na gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima, te davanje prijedloga za njihovo unapređenje; u suradnji s resornim ministarstvima Republike Hrvatske i drugim nadležnim institucijama, aktivno sudjelovanje u unapređenju i promicanju ruralnog poduzetništva i drugih ruralnih programa; otvaranje područja prema drugim teritorijima za razmjenu iskustava, transfer znanja i rješavanje stručnih pitanja iz područja poljoprivrede, turizma i ruralnog poduzetništva kroz sudjelovanje u relevantnim nacionalnim ili europskim mrežama koje djeluju u okviru ciljeva LAG-a; promicanje provedbe međunarodnih projekata suradnje; suradnja s ruralnom mrežom, državnim i drugim javnim ustanovama i službama, te područnom (regionalnom) i lokalnom samoupravom; promicanje interesa subjekata koji djeluju u okviru LAG-a na lokalnoj, regionalnoj, državnoj i međudržavnoj razini; promicanje udruživanja u udruge, zadruge i druge oblike građanskih asocijacija i pružanje stručne pomoći; organiziranje stručne izobrazbe članova putem predavanja, prezentacija, izrade i raspodjele stručne literature, edukativnog i promotivnog materijala; pomoć članovima LAG-a u organizaciji sajmova i izložbi iz područja djelovanja LAG-a; poticanje drugih inicijativa koje su osmišljene za postizanje ciljeva LAG-a utvrđenih Statutom, sukladno zakonu, općim aktima i odredbama Skupštine LAG-a, te sukladno LEADER programu.

Adresa sjedišta udruge: Marije Terezije 27, 34551 Lipik

Predsjednik udruge: Tomislav Baić

Kontakt: Mob: +385 95 250 0500

Internet adresa: www.lag-zelenitrokut.com ;

E-mail: lag.zeleni.trokut@gmail.com

OIB: 68115786305

IBAN: HR5523400051110561648

Skip to content