Šahovski klub Pakrac-Lipik

Profil udruge ŠK PAKRAC-LIPIK

Aktivnosti udruge: Promicanje šahovske igre kao plemenite aktivnosti; razvijanje kognitivnih osobina, samopouzdanja, tolerancije, nenasilnog ponašanja i pozitivnih stavova prema sistemu priznatih vrijednosti u društvenoj sredini; razvijanje osjećaja pripadnosti kolektivu i odgovornosti prema postavljenim obavezama kolektiva i društvene sredine u kojoj živi i radi.
Provodi aktivnosti na afirmaciji šahovske igre na područjima svog djelovanja; organizira aktivnosti kontinuirano prema postavljenim programima rada – vođenje škole šaha, sudjelovanje na zvaničnim državnim prvenstvima kadeta i seniora, revijalna natjecanjima prigodom značajnih datuma i događaja, sudjelovanje na revijalnim prigodnim natjecanjima u susjednim gradovima i županijama; osigurava napredovanje svih članova prema sposobnostima ; obavlja i druge aktivnosti i zadatke vezane uz aktivnosti udruge prema Zakonu o sportu i odredbama ovog Statuta.

Adresa sjedišta udruge: Ulica braće Radića 13/12, Pakrac, 34550 Pakrac

Predsjednik udruge: Zlatko Ivanić

Kontakt:

– telefon: +385 99 670 8612

– e-mail: pakrac.lipik.chess@gmail.com

– web: www.skpakrac-lipik.hr

OIB: 86209200569

IBAN: HR6023400091100179551

Skip to content