Udruga žena – Brekinska

Profil udruge UŽ BREKINSKA

Aktivnosti udruge: Poticanje angažiranosti ljudi u zadovoljavanju njihovih potreba te stvaranje trajne osnove za razvijanje komunikacije među ljudima radi promicanja njihovih interesa i ukazivanja na specifične probleme s kojima se ovaj dio populacije susreće.
Oživljavanje i očuvanje kulturne baštine mjesta Brekinska; organizacija izložbi i priredbi; sudjelovanje na sajmovima u županiji i izvan nje; uređenje okoliša mjesta i održavanje uređenog okoliša Brekinske; predstavljanje žena i njihovog rada kroz radionice udruge; humanitarna pomoć i humanitarni rad i akcije za potrebite u selu i šire, bavljenje sportskim aktivnostima članica udruge ( fitnes,pilates, aerobik i sl); suradnja s ostalim udrugama i organizacijama od javnog interesa u selu.

Adresa sjedište udruge: Brekinska 65, 34543 Poljana

Predsjednik udruge: Danijela Bojanić

Kontak: Mob: +385 91 361 5335

OIB: 87099607270

IBAN: 

Skip to content