Hrvatski domobran, udruga ratnih veterana Hrvatske, ogranak Pakrac-Lipik

Profil udruge HD PAKRAC-LIPIK

Aktivnosti udruge: Promicanje ciljeva i djelatnosti prema Statutu. Održavanje nekoliko spomen-područja na području Lipika i Pakraca podignutih poginulim domobranima i svim ostalim braniteljima Hrvatske koje je podigao HD-ogranak Pakrac-Lipik. Prigodno obilježavanje obljetnica u čast onima za koje su spomen-područja podignuta.

Cilj udruge je očuvanje spomena na pretke i sve branitelje koji su časno branili svoju domovinu Hrvatsku te aktivno sudjelovanje u Koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata Pakrac-Lipik.

Adresa sjedišta udruge: Hrvatskih velikana 4, Pakrac, 34550 Pakrac

Predsjednik udruge: Marko Marošević

Kontakt: Mob: +389 99 841 9244 ; E-mail: hd.ogranakpakraclipik@gmail.com

OIB: 20792124114

IBAN (žiro-račun): HR2123600001400135628

Skip to content