Plesni klub DOLCE Pakrac-Lipik

Profil udruge DOLCE PAKRAC-LIPIK

Aktivnosti udruge: Udruga trenutno okuplja djecu školske dobi sa područja Pakraca i Lipika, ali planiramo uključiti također djecu i predškolskog uzrasta, ovisno o mogućnostima i interesu djece zaupis. Pod stručnim vodstvom trenera djeca se educiraju sa područja suvremenog plesa. U sklopu toga tijekom godine osmišljavamo tematske koreografije, kako grupne, tako i solo plesove te u tome pratimo interese i mogućnosti djeteta. U svakom slučaju vrlo je korisno jer se djeca kroz ples i pokret mogu umjetnički slobodno izraziti, a da se pri tome bave i tjelesnom aktivnošću što se pozitivno odražava na fizičko zdravlje djece. Sudjelujemo na različitim natjecanjima, smotrama i plesnim revijama. U budućnosti planiramo proširiti aktivnosti djelovanja udruge, što naravno opet ovisi o broju djece koja se upišu u ovaj plesni klub. U te aktivnosti mogli bismo uključiti različite plesne seminare, radionice, pa čak možda i ljetnu plesnu školu, gdje bi se mogla uključiti i ona djeca koja nisu redovni polaznici ovog plesnog kluba, ali i gosti izvan našeg plesnog kluba koji djeluju na području naše županije prvenstveno, a onda i sa područja čitave Hrvatske, jer smo dosadašnjim sudjelovanjima na natjecanjima i revijama stekli mnoga prijateljstva.

Adresa sjedište udruge: Vukovarska avenija 5/14, Lipik, 34551 Lipik

Predsjednik udruge: Anita Dašek

Kontak: Mob: +385 98 990 7811

Internet adresa: www.facebook.com/dolce.pakraclipik ;

E-mail: dolceplesniklub@gmail.com

OIB: 40031754006

IBAN: HR3423400091110576285

Skip to content