Dobrovoljno vatrogasno društvo Lipik

Profil udruge DVD LIPIK

Aktivnosti udruge: Gašenje i zaštita od požara. Spašavanje ljudi, životinja i materijalnih dobara. Pružanje tehničke pomoći u kriznim situacijama. Vršenje preventivnih mjera za zaštitu stanovnika na području Grada Lipika.

Adresa sjedišta udruge: Slavonska 49, Lipik, 34551 Lipik

Predsjednik udruge: Silvestar Zanetti

Kontakt: Tel: +385 34 421-333 ; Fax: +385 34 421-333 ; Mob: +385 91 274 0500

E-mail: lipik93@net.hr

OIB: 15720522992

IBAN: HR3823400091100133872

Skip to content