Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac

Profil udruge HCK GDCK PAKRAC

Aktivnosti udruge: Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa. U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnoga pokreta Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa Pakrac županije i saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac djeluje na području gradova Pakraca i Lipika. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac (dalje u tekstu: GDCK Pakrac) provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalno društvo Crvenog križa.

GDCK Pakrac, samostalno i kao dio Hrvatskog Crvenog križa, obavlja javne ovlasti i djelatnosti.

Adresa sjedišta udruge: braće Radića 13, Pakrac, 34550 Pakrac

Predsjednik udruge: Sanda Ivanović

Kontakt: Tel: +385 34 411 324 , +385 34 411 341 ;

Fax: +385 34 411 324 ; Mob: +385 99 422 4225

Internet adresa: www.gdck-pakrac.hr ; 

E-mail: gradsko.drustvo.crvenog.kriza.pakrac@po.t-com.hr

OIB: 53027747576

IBAN: HR0923400091100093169

Skip to content